Advertisements

Gopii Maay: Ey jyngkey e i AIN Sahal Maling Isy qoraal

104 9

Gopiikung mey tyriyey AIN Afyaal Sahal Maallyng Iisy, meyny kusheekeyey

Kakynaangty i saparky dadkeng leying kureed imtihaang bathyng oo ol i

Apaarby le o dadkeeng demyngkaas ky dhajereng. ye usy oo kudowahoow meyba errey sythy.

 

Wapyghy jiingky beri, geetho jirid siibymeng

Yahaas i jeer, jilbis dabaalythaaw

Biyoo jiiro deereng walii jingyar ly usaaw

Beero jipaal liing falny jiirki ny jiirki ing haayny

Jiilaalkiny dheerathi jig jig hateeghyna

Ey jyngkeey e….

 

Aafo i jiljilleey, jiroo ii bathyteey

Jeeghotha ly oo dhoweey jilbowa ky taagsithey

Jiryngkeyny dhul my daarny

Jikiyaaghy mahathii, jisaarnimy may fathaa

Uyooni  juu i  shoo wal ley kijid mareeng

Lipinga ky jiithitheey ey jyngkeey e

 

Jengky any ii dhii jarmal ing-giriis jabaangky

Dhatiis jimaatho ky fiirineeng

Jiirang isfathaw walaal jalbooysyng

Wal isjeel hoo ly helowby

Sabty ky jirmaadneng

Is jijiidki ing leene Jikaagoow ly hariirsina

Ey jyngkeey e.

 

Advertisements

Related Post

There are 9 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: