Advertisements

Jebhady ONLF o heliis hub dhikoow e ky sahiithy Jigjigy

146 0

Jebhady ONLF iyooney dowly deeghaangky soomaalithy iya heliis hub dhikoow e kyshal sahiihytheng beledky Jigjigy o e haruunty dowly deeghaangky soomaalithy Itoopy.

ONLF may lysuubiyey 1984 iyooghoo ing kenygoo eby laharbiyaayeng dowlydy itoopy, yoo oo madaas kysheeghayeng ini itoobi hoog kahaaysyty dhul soomaaly lety.

Itoopy iya iyeeny kytilmaamasi ini ururkaasey kumid ey´y haang nynahiyoowky/Argygyhisy llaa I inty usy hilky kuly wareeghayi Ra’iisul wasaari Abby Ahmed.

Abby Ahmed ye mayba ONLF kusaaray marky ly doorathy bariirti nynahiyoowky.

mayny baarlamaangky itoopy 5 ti billi july synydki 2018 yoo liiskii nynahiyoowky kutirtireena ururky ONLF.

Hagunaanutho saraakiily ONLF inooney aawky dowly deghaangky soomaalithy iya may keheliyeeny ini iithngky ONLF lyky aruuriy´y mooriya askarty sy iyoony ling siy´y toobar askareed langkiiby fathaw.

Advertisements

Related Post

Leave a Reply

%d bloggers like this: