Advertisements

Jebhady ONLF o heliis hub dhikoow e ky sahiithy Jigjigy

Posted by - February 9, 2019

Jebhady ONLF iyooney dowly deeghaangky soomaalithy iya heliis hub dhikoow e kyshal sahiihytheng beledky Jigjigy o e haruunty dowly deeghaangky soomaalithy Itoopy. ONLF may lysuubiyey 1984 iyooghoo ing kenygoo eby laharbiyaayeng dowlydy itoopy, yoo oo madaas kysheeghayeng ini itoobi hoog kahaaysyty dhul soomaaly lety. Itoopy iya iyeeny kytilmaamasi ini ururkaasey kumid ey´y haang nynahiyoowky/Argygyhisy llaa

Advertisements